Mùa màng của bác Cung, 49 tuổi, tại xã Hải Sơn, Hải Lăng tỉnh Quảng Trị bị thiệt hại gần hết do thời tiết và sâu bệnh. Theo bác thì giờ sâu bệnh nhiều hơn do thay đổi thời tiết. Mưa sớm làm hỏng lúa vụ đông –xuân phải gieo lại, rồi mưa mùa hè về sớm lại làm hỏng vụ thứ hai. Vụ lạc của gia đình bác cũng bị thiệt hại do trời rét, ‘lẽ ra bây giờ đã thu hoạch lạc xong, nhưng vì năm nay bị chậm, mà lạc cũng chẳng có củ’, bác than phiền.

Vietnam: loss of crops

 Originally uploaded by oxfam international

 

Advertisements