Biến đổi khí hậu làm cho thời tiết thay đổi không theo quy luật, gây ra những hiện tượng thiên tai bất thường với tần xuất và cường độ mạnh ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.

Hưởng ứng Chiến dịch toàn cầu hành động vì khí hậu, kết nối hoạt động BĐKH tại Việt Nam với cộng đồng quốc tế hành động vì BĐKH, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Oxfam và Tổ chức Cứu trợ trẻ em cùng phát động Cuộc thi tìm hiểu về Biến đổi khí hậu cho học sinh, sinh viên để khuyến khích thanh thiếu niên tiếp cận thông tin về chủ đề Biến đổi khí hậu (BĐKH) và Hội nghị Thượng đỉnh về BĐKH 2009. 

Thông qua cuộc thi này, BTC sẽ thu thập bài dự thi hay, có chất lượng tập hợp thành bộ tài liệu, thông qua Đoàn Việt Nam tham gia Hội nghị thượng đỉnh và các kênh khác nhằm vận động các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng toàn thế giới cùng có hành động thiết thực để giảm thiểu tác động của BĐKH.

1. Tên cuộc thi:

Tìm hiểu về biến đổi khí hậu trong học sinh, sinh viên

2. Cơ quan tổ chức:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

3. Cơ quan đồng tổ chức và tài trợ:

Oxfam – Tổ chức Cứu trợ Trẻ em

4. Mục đích cuộc thi:
– Nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên về biến đổi khí hậu
– Thu thập thông tin, người thật việc thật về ảnh hưởng của BĐKH đối với đời sống sản xuất của người dân trên mọi miền đất nước đặc biệt đối với người dân nghèo và tác động khác nhau đối với nam và nữ tại Việt Nam
– Xây dựng bộ tài liệu, thông qua Đoàn Việt Nam tham gia Hội nghị thượng đỉnh và các kênh khác vận động các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng toàn thế giới cùng có hành động thiết thực để giảm thiểu tác động của BĐKH.

Advertisements