1. Tên cuộc thi:

Tìm hiểu về biến đổi khí hậu trong học sinh, sinh viên

2. Cơ quan tổ chức:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

3. Cơ quan đồng tổ chức và tài trợ:

Oxfam – Tổ chức Cứu trợ Trẻ em

4. Mục đích cuộc thi:
– Nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên về biến đổi khí hậu
– Thu thập thông tin, người thật việc thật về ảnh hưởng của BĐKH đối với đời sống sản xuất của người dân trên mọi miền đất nước đặc biệt đối với người dân nghèo và tác động khác nhau đối với nam và nữ tại Việt Nam
– Xây dựng bộ tài liệu, thông qua Đoàn Việt Nam tham gia Hội nghị thượng đỉnh và các kênh khác vận động các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng toàn thế giới cùng có hành động thiết thực để giảm thiểu tác động của BĐKH.

5. Nội dung và hình thức dự thi:

Nội dung:
– Tìm hiểu các hiện tượng thời tiết thay đổi không theo quy luật, gây ra những thiên tai bất thường với tần xuất và cường độ mạnh ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân, đặc biết đối với người dân nghèo và trẻ em tại Việt Nam và tác động khác nhau đối với nam và nữ;

– Những ý tưởng, sáng kiến và giải pháp cụ thể mà người dân, cộng đồng đang và có thể làm để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Hình thức:
• Văn xuôi: là những câu chuyện người thật, việc thật đã và đang phải chống chọi với tác động của biến đổi khí hậu hay cũng có thể là những câu chuyện về những ý tưởng và sáng kiến trong cộng đồng đối phó với ảnh hưởng của BĐKH. (Bài viết giới hạn không quá 1.000 từ, đặc biệt khuyến khích các bài viết ngắn gọn, xúc tích.)
• Ảnh dự thi: ảnh màu hoặc đen trắng, ghi lại những hình ảnh về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với đời sống sản xuất của người dân. (Ảnh dự thi là 1 ảnh hoặc 1 bộ không quá 5 ảnh)
Yêu cầu:
– Ảnh dự thi có chất lượng tốt, rõ nét, kích cỡ có độ phân giải ít nhất 5MB. Khi gửi ảnh qua thư điện tử, cần thu nhỏ kích cỡ ảnh xuống còn khoảng 1MB.
– Có đủ chú thích ảnh: ảnh chụp ở đâu, khi nào, chụp ai, nội dung ảnh.
– Nếu ảnh nào được vào vòng chung khảo, Ban tổ chức sẽ liên hệ với tác giả để lấy ảnh có độ phân giải và chất lượng cao.

• Tranh vẽ: khổ giấy A4 hoặc A3 vẽ về hành động và biện pháp thiết thực của cộng đồng nhằm giảm thiểu tác động của BĐKH
• Thông điệp: yêu cầu thông điệp hay, có ý nghĩa về các hành động và biện pháp thiết thực của cộng đồng nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Lưu ý: Bài dự thi có thể là bài cá nhân hay tập thể, không giới hạn số lượng bài tham gia. Bài dự thi phải là tác phẩm do chính tác giả sáng tác, không sao chép từ các tư liệu khác, và chưa tham dự các cuộc thi khác. Nếu có lấy tư liệu ở đâu phải được chú thích nguồn. Bài dự thi phải ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của tác giả dự thi.

7. Đối tượng dự thi:

Mọi học sinh/sinh viên, thanh, thiếu niên trong cộng đồng Việt Nam trong nhóm tuổi sau:
1. 6-10 tuổi
2. 11-15 tuổi
3. trên 15 tuổi

8. Ban giám khảo:

Ban giám khảo bao gồm: Đại diện Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung Ương Đoàn TNCS HCM, các chuyên gia, đại diện các tổ chức quốc tế.

9. Thời gian và địa chỉ nhận bài:

 

Cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 15 tháng 9 năm 2009 và kết thúc nhận bài gửi qua thư điện tử hoặc đường bưu điện (tính theo dấu bưu điện) đến hết ngày 24 tháng 10 năm 2009, ngày Quốc tế hành động vì khí hậu. Ban tổ chức quyết định gia hạn nộp bài đến ngày 10 tháng 11, 2009

 

Bài dự thi gửi theo email theo địa chỉ timhieubdkh@gmail.com  với tiêu đề Bài dự thi “Cuộc thi tìm hiểu về biến đổi khí hậu cho học sinh, sinh viên”

 

Bài dự thi gửi theo đường bưu điện xin đề ngoài phong bì: Bài dự thi “Cuộc thi tìm hiểu về biến đổi khí hậu cho học sinh, sinh viên” xin gửi đến:

 

Ban phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai

Tổ chức Cứu trợ trẻ em

Số 6 Đặng Văn Ngữ

Quận Đống Đa, Hà Nội

 

Thể lệ cuộc thi sẽ được đăng chi tiết trên báo Giáo dục và Thời đại số… ngày…/9/2009 và trên trang blog của cuộc thi tại địa chỉ https://timhieubdkh.wordpress.com/.

Advertisements